Home > Stichting Dom-Ray

Stichting Dom-ray is een liefdadigheidsstichting die in 2007 is opgericht door Emmy (Emily) Cohen. De stichting heeft als doel kansarme kinderen en jongvolwassenen in Cambodja een beter toekomstperspectief te bieden. Om dit doel te bereiken, werkt Stichting Dom-ray samen met internationale en Cambodjaanse organisaties en financiert zij diverse lokale Cambodjaanse projecten.

Logo Dom-ray

Sinds de oprichting in 2007 steunt Stichting Dom-ray New Future for Children (NFC), een tehuis en onderwijscentrum in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Stichting Dom-ray financiert ook het Midway House; een project dat betaalbare en veilige huisvesting aanbiedt aan studenten uit een achterstandssituatie. De studenten worden ook getraind in vaardigheden die noodzakelijk zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien, zodat zij een succesvolle transitie naar een compleet zelfstandig bestaan kunnen maken. Stichting Dom-ray is ook de trotse sponsor van het Countryside Education Project, dat in 2013 werd opgezet door voormalig NFC-student Chork Ratana. Dit project biedt kinderen en jongvolwassenen uit het arme boerendorp Kor de mogelijkheid onderwijs te volgen. Naast begeleiding tijdens basis- en middelbaaronderwijs, wordt er ook naar gestreefd om enkele studenten een studiebeurs aan te bieden voor een universitaire vervolgopleiding.
 
Stichting Dom-ray is een kleine en persoonlijke stichting. Haar administratie en fondsenwerving worden op vrijwillige basis en zonder vergoeding uitgevoerd door het Bestuur. Hierdoor zijn de kosten die de Stichting maakt minimaal. Daarmee kan ik u verzekeren dat uw donatie in zijn geheel bij de hulpbehoevenden terecht komt.
 
Stichting Dom-ray staat ingeschreven bij de KvK (14095608) en staat genoteerd als een ANBI (RSIN 818238057).
 
Het bestuur wordt samengesteld door:
Voorzitter: E. Cohen
Secretaris: P.E.H. Rondagh
Penningmeester: G.J.H. Stallinga

Op de pagina “Waarom Dom-ray” kunt u lezen waarom ik deze stichting heb opgezet.