Home > New Future for Children

New Future for Children  (NFC) is een lokale Cambodjaanse niet-gouvernementele organisatie (NGO), gelegen in Phnom Penh, de hoofdstad van het arme land Cambodja. Op het moment draagt NFC de zorg voor 49 kinderen, zowel jongens als meisjes en van allerlei leeftijden. Het zijn wezen en kinderen aan wie door de eigen familie geen zorg of veiligheid kan worden geboden.

Sinds de oprichting in 2003 probeert NFC in de behoeften van de kinderen te voorzien en hen een goede toekomst te garanderen. Zo biedt men de kinderen naast de noodzakelijke levensbehoeften, zoals onderdak, eten, kleding en medische zorg, ook andere zaken.
Onderwijs staat daarbij hoog in het vaandel. Van jongs af aan gaan de kinderen naar een lokale Cambodjaanse school. Wanneer zij deze met succes hebben afgerond, krijgen de kinderen de kans naar de universiteit te gaan. Zij kunnen er echter ook voor kiezen een beroepsopleiding te volgen; de zogenaamde ‘vocational training’. De kinderen worden dan volledig opgeleid tot bijvoorbeeld automonteur, kleermaker of schoonheidsspecialiste. Zo krijgen ook de kinderen die minder goed kunnen studeren een kans op een goede baan met een mooie toekomst. Daarnaast krijgen de kinderen Engelse les en worden ze onderwezen in het gebruik van computers. Bovendien stimuleert NFC de kinderen om hun talenten te gebruiken in bijvoorbeeld dans, kunst of sport.

Het uiteindelijke doel van het weeshuis is de kinderen op te voeden en op te leiden totdat zij geheel op eigen benen kunnen staan.
NFC toont ook een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit uit zich onder meer in allerlei samenwerkingsprojecten waarover u op deze website en de website van NFC meer kunt lezen.